FİYAT ETİKETİ VE YERLİ ÜRETİM LOGOSU ANLATILDI

İlimizde Faaliyette Bulunan Esnaf ve Tacirler Bilgilendirildi.

Bolu Ticaret il Müdürlüğümüz ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası  işbirliğinde ‘Perakende Olarak Satışa Sunulan Mal ve Hizmetlerde Fiyat Etiketi’, ‘Yerli Üretim Logosu Uygulamaları’, ‘İndirimli ve Kampanyalı Satışlarda Uyulması Gereken Kurallar’ ile ‘Denetim ve Cezalar’ konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Programa Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin TERZİ, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker ATEŞ, Bolu Bakkallar ve Şekerciler odası Başkanı Selahattin AYEN, Terziler Odası Başkanı Mehmet YILMAZ, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Tekin ESER, Esnaflar, Tacirler ve Basın Mensupları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş yaptı.  Ateş; "Sahadan alınan yansımaları, problemleri bir daha yaşamamak ve bundan sonraki süreçte ticareti doğru yapabilmek adına bilgilendirme toplantısı yapıldığını belirten Ateş; “Bu işi takip eden ticaret il müdürümüz. Bizim işimiz ticaret. Ticareti sağlıklı ve sıhhatli yapabilmek için öncelikle üreticilerin uymak zorunda olduğu kurallar var. Bu kuralların detaylarını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

 

Türker Ateş’ten sonra Bolu Ticaret İl Müdürümüz Ersin TERZİ, yerli üretim logosu ve etiketlerin hangi şekilde olması gerektiğine dair bilgiler veren bir sunum yaptı.

Terzi, yönetmeliğin kapsamı ve içeriği, etiket bulundurma zorunluluğu, etiket ve listelerde bulunması gereken hususlar ile Yerli üretim hakkında yaptığı sunumda şunları kaydetti:

“Perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları, etiket bulundurma zorunluluğu olan mallar, etiket zorunluluğu olmayan mallar, etiketin konuluş biçimi ve yeri, tarife ve fiyat listesi, malın veya hizmetin satış fiyatı ile ilgili usul ve esasları, fiyat etiketlerinde yer alacak olan ‘Yerli Üretim’ logosu ile ilgili esasları, İndirimli satışlar ile ilgili esasları, Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların fiyat etiketi yönetmeliğine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

Malın üretim yeri, malın ayırıcı özelliği, malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, ithal edilmiş mallara ait etiketlerde; malın üretildiği ülke isminin Türkçe yazılması zorunludur.

Etiket ve listelerde satış fiyatlarının; ‘Türk Lirası’, ‘TL’ veya  ‘Türk Lirası Simgesi’  şeklinde yazılması zorunludur. İndirimli satışa konu edilen mal ve hizmetlerin etiketlerinde; indirimli satış fiyatı, İndirimden önceki fiyatı ve indirim oranı gösterilir Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen “Yerli Üretim”  Logosunun konulması zorunludur.”

Toplantı soru - cevap oturumuyla sona erdi.