COĞRAFİ İŞARETLER EĞİTİMİ ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ.

Coğrafi İşaretler Eğitimi Antalya'da gerçekleştirildi.

29.11.2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu ile Bakanlığımız arasında coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması ve denetimiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla imzalanan  işbirliği protokolü çerçevesinde;
coğrafi ve geleneksel ürün adlarının mevzuata aykırı bir biçimde kullanılması durumunda yürütülecek denetim faaliyetleri kapsamında Ticaret İl Müdürlükleri personelinin ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının yapacak olduğu işin önemi göz önünde bulundurulduğunda buralarda çalışan ilgili personelin yapılacak çalışmalarda neler yapılacağı hususlarında bilgilendirme yapılması amacıyla, 8-19-20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da Ticaret İl Müdürleri, Ticaret İl Müdürlüklerinden denetim yapmaya yetkili iki (2) Memur ile Ticaret Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları”nın katılımıyla "Coğrafi İşaretler Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitime Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai UÇARMAK, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yard. Dr. Mehmet DUYAR, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet ERDAL, Daire Başkanları, Ticaret İl Müdürleri, Ticaret Denetmenleri ve Denetim yapmakla görevli Memurlar katıldı.

Bahsi geçen Eğitim programına Bolu Ticaret İl Müdürlüğünü temsilen Ticaret İl Müdürümüz Ersin TERZİ, Memurlar Rıdvan KAYACA ve Deniz GÜLDEN katılılım sağladı.

3 gün süren Eğitim programında, Coğrafi İşaretler konusunda yapılacak Denetimler ile 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen Piyasa Denetimleri ile ilgili sunumlar  yapıldı.