BOLU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAKÇILARA SEMİNER

Ticaret İl Müdürlüğümüzce “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği hakkında, ilimizde Emlak sektöründe faaliyette bulunan Esnaf ve Tacirlerimizin yoğun katılımıyla Elektrikçiler ve İnşaatçılar Odası toplantı salonunda 18.09.2018 tarihinde  bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya, Ticaret İl Müdürümüz Ersin TERZİ, İl Müdürlüğümüz çalışanları, Emlak danışmanları, Emlakçılık sektöründe faaliyette bulunan Esnaf ve Tacirler katıldı.

 

Toplantıda İl Müdürümüz Ersin TERZİ;  5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğinin amacı, yetki belgesi verilmesi, faaliyetlere ilişkin yükümlülükler, denetim ve cezalar konularında bilgiler aktardı.
 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin amaçlarından bahseden Ersin TERZİ ; “ Bu yönetmelik ile sektörün yasal alt yapıya kavuşturulması sağlandı. Herhangi bir düzenleme söz konusu değildi. Taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması sağlanmış oldu bu yönetmelik ile. Sektörde haksız rekabetin önlenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi, Emlak sektöründe faaliyette bulunan mesleğe itibar kazandırılması ve meslek mensuplarına duyulan güvenin arttırılması amaçlandı. Nitelikli insan kaynağının yaratılması bir diğer amaçtı. En önemlisi de tüketici memnuniyetinin artırılmasıydı. Bu yönetmelik ile bu sektörde çalışan esnaflarımız yetki belgesi olmadan faaliyetlerine devam edemeyecek. Yönetmeliğim kapsamı ve içeriğine girdiğimiz zaman tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satım ve kiralanması bu yönetmeliğin kapsamı içerisinde. Tapu işlemlerine aracılık eden taşınmaz ile ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek ve tüzel kişi tacir ve esnafların mesleki faaliyetleri bu yönetmeliğin kapsamı içerisinde yer aldı. Ayrıca yönetmelik 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde amaç, kapsam, dayanak, ikinci bölümde yetki, yeterlilik bilgi sistemi, üçüncü bölümde faaliyetlere ilişkin yükümlülükler, dördüncü bölümde de denetim ve cezalar yer almaktadır” ifadelerini kullandı.