TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILDI

Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırıldı. Bolu İl geneli 2018 Yılı ilk 6 Ayı THH. İstatistikleri açıklandı.

         TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILDI
 
         Ülkemizde 81 İl ve  921 İlçede  faaliyette bulunan toplam 1.011 Tüketici Hakem Heyetinin yetki alanları  yeniden düzenlenerek, 211 Tüketici Hakem Heyeti  Karar mercii olarak yetkilendirilmiştir.
 
         Dinamik bir uygulama sürecine sahip ve her ilçede kurulu Tüketici Hakem Heyetlerinin  teşkilat yapısının gözden geçirilerek gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  Ticaret Bakanlığımızca, Tüketici Hakem Heyetleri nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılmıştır.  İl merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle Hakem Heyetlerinin yetki alanları yeniden düzenlenmiştir.  1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren   211 Tüketici Hakem Heyeti Karar mercii olarak yetkilendirilmiş, 900  Tüketici Hakem Heyetinin Karar verme yetkisi de 31/12/2018 tarihi itibariyle sona erecektir.
         Söz konusu düzenlemeyle,  İlimizde Karar mercii olarak  sadece Bolu İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı yetkilendirilmiştir. Tüketici Hakem Heyeti oluşturulmayan diğer tüm İlçelerde ise Kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme gibi hususlarda  görevlendirmeli bir personel bulundurulmaya devam edilecektir.
        Bolu İl genelinde, 01/08/2018 tarihinden itibaren yapılacak 6.860 TL.ye kadar olan tüketici şikayetleri ile  ilgili tüm kararlar İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı tarafından verilecektir.
 
        2018 YILI İLK 6 AYINDA BOLU İLGENELİNDE 2.046TÜKETİCİ ŞİKAYETİ KARARA BAĞLANDI.

        2018 yılının ilk 6 ayında Bolu İl genelindeki Tüketici Hakem Heyetlerine  1.729 Adet Tüketici Başvurusu yapıldı.  2.046  Adet Tüketici Şikayeti Karara Bağlandı. Tüketici şikayetleri  en çok Bankacılık işlemleri, Ayıplı Mal ve Abonelik Sözleşmeleri konularında yapılmıştır.
        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle  Müdürlüğümüz nezdinde bulunan İl Tüketici Hakem Heyeti ile İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvuru ve alınan kararlara ilişkin sonuçlar aşağıdadır.

 
 

  • İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Başvuru ve Karar İstatistiklerine ait Tablo

TÜKETİCİ HAKEM
 HEYETİ
2017
Yılında Devreden Başvuru
2018
Yılından Yapılan Başvuru
2018
Yılında   
Tüketici Lehine Sonuçlanan Başvuru
2018
Yılında Tüketici Aleyhine Sonuçlanan Başvuru
2018
Yılında Görevsizlik Verilen Başvuru
2018
Yılında Toplam Sonuçlanan
Halen
İşlemi Devam Eden  Dosya Sayısı
Bolu İl T.H.H. 1.114 1.497 834 829 49 1.712 899
Gerede T.H.H. 199 129 152 78 1 231 97
DörtdivanT.H.H. 0 3 0 0 0 3 0
Göynük T.H.H 9 8 9 0 0 9 8
Kıbrıscık T.H.H 0 5 5 0 0 5 0
Mengen T.H.H. 12 50 39 9 0 48 14
Mudurnu T.H.H. 66 21 15 0 0 15 73
Seben T.H.H. 2 1 1 1 1 3 0
Yeniçağa T.H.H. 5 15 15 4 1 20 0
TOPLAM 1.407 1.729 1.070 921 52 2.046 1.091
 

  • Şikayet İstatistiklerine Ait Tablo
YIL AY ADET TUTAR
2018 1 375 139.298,12 TL
2018 2 369 148.062,24 TL
2018 3 333 141.325,42 TL
2018 4 178 95.203,24 TL
2018 5 308 142.643,61 TL
2018 6 166 87.028,41 TL
TOPLAM   1.729 753.561,00 TL


 

Toplam Şikayet  : 1.729                        Toplam Tutar : 753.561,00 TL


 
  • Karar İstatistiklerine Ait Tablo
YIL AY KARAR
ADET
LEHTE
ADET
ALEHTE
ADET
GOREVSIZLIK ADET KARAR YÜZDE
2018 1 333 213 106 14 % 16
2018 2 443 209 223 11 % 22
2018 3 382 166 202 14 % 19
2018 4 303 175 118 10 % 15
2018 5 361 179 180 2 % 17
2018 6 224 131 92 1 % 11
TOPLAM   2.046 1.073 921 52 % 100


          Toplam Karar : 2.046     Lehte : 1.073       Alehte :  921       Görevsizlik :  52