Müdürlüğümüz Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi

Müdürlüğümüze ait Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi

25.08.2011 Tarih ve 28063 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"  hükümleri çerçevesinde, İl Müdürlüğümüz adına kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı, (boluticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr ) olarak alınmış olup, KEP adresini kullanan kurumlarla resmi yazışmalar yapılacaktır.