BOLU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimizde faaliyette bulunan 2 Tarım Kredi Kooperatifimize "ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ BELGESİ" düzenlenerek teslim edildi.

 


ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ; En az 50 sebze ve meyve üreticisine sahip kişilerin kooperatifleşerek oluşturdukları meslek örgütüdür. Üretici Örgütlerinin amacı; Sebze ve meyve üretimini pazarın talebine göre planlamak, ürün kalitesini artırmak, ürünleri kendi mülkiyetine almamak koşuluyla pazarın geçerli norm ve standartlarına uygun ürün sevk etmek ve aynı zamanda ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirleri almaktır. Üretici Örgütlerinin en önemli özelliği ise sebze ve meyve fiyatlarının artmasına neden olan aracıları ortadan kaldırmak ve bu şekilde tüketicilere daha ucuz fiyattan kaliteli ürünleri sunmaktadır.
 

İl Müdürlüğümüzce, Üreticilerin örgütlenmesi çalışmalarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı olarak BOLU’da faaliyet gösteren ve Müdürlüğümüze müracaatta bulunanTarım Kredi Kooperatifleri üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonrası; 11/03/2010 tarihli ve "5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Dİğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve bu Kanuna istinaden çıkarılan "Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca,Toptancı Hali içinde veya dışında Toptan ya da Perakende Sebze ve Meyve satışı yapabilmeleri konusunda yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda;


Bolu İli Merkez İlçede Faaliyet gösteren, 2210 Sayılı ÇAYDUT TARIM KREDİ KOOPERATİFİ adına Kooperatif Müd. Yrd. Bilgehan AYDIN'a,
Bolu İli Merkez İlçede Faaliyet gösteren, 2834 Sayılı ÖRENCİK TARIM KREDİ KOOPERATİFİ adına Kooperatif Müdürü Hayri CEYLAN'a,

Üretici Örgütü Belgeleri, Müdürlük Makamında İl Müdürümüz Ersin TERZİ tarafından takdim edilmiştir.  
Verilen bu belgeler ile ilimizde faaliyet gösteren Üretici Örgütü sayısı 3'e ulaşmıştır.