Berberler ve Kuaförler Odası Hafta Sonu Tatili Uygulaması

Berberler ve Kuaförler Odası Hafta Sonu PAZAR Tatili Uygulaması ile ilgili Duyuru

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'nun 13. maddesinde "Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle Vali tarafından belirlenebilir." denilmektedir. 

İlimiz  Bolu Berberler ve Kuaförler Odasının talebi üzerine, Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Bolu Belediye Başkanlığı'nın  konu hakkında görüşü alınmış olup, yetkili idareler uygun görüş belirtmişlerdir.
  
Bu itibarla; Valiliğimizce, ilimiz merkezinde faaliyet gösterenlerle sınırlı olmak üzere 01.01.2018 tarihinden itibaren erkek berberlerin PAZAR günleri tatil yapmaları, damat traşı için Bolu Berberler ve Kuaförler Odasından süreli olarak işyerini açma izni alabilmelerinin sağlanması ve dini bayramlarmız olan Ramazan ve Kurban Bayramı öncesine (arife haftası) denk gelen iki pazar günü iş yerlerinin açık olmasına Karar verilmiş olup, uygulamaya aykırı hareket edenlere 6585 sayılı kanunun 18. maddesinin (g) bendine göre işlem uygulanacaktır.

Uygulama Bayan Kuaförleri kapsamamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.