Ürün İhtisas Borsasının Kuruluşu

Türkiye Ürün İhtisas Borsası, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarım ürünlerini temsil eden kısaca ELÜS adı verilen elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği, uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek borsadır.

 
Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kuruluşuna 6 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.
 
Ürün İhtisas Borsası’na ilişkin hususları düzenleyen Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 10/08/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle Ürün İhtisas Borsasının kuruluş, faaliyete geçme ve işleyiş süreçleri düzenlenmiştir.
 
Merkezi Ankara’da olmak üzere 100 milyon TL sermaye ile kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsasına Ülkemizin tarım ürünleri piyasalarının ve sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve kuruluşları ile bankaları ortak olmaktadır. 
 
Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulması, ülkemizin tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir gelişme olmuştur.
 
Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte; elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı tamamen elektronik ortamda hızlı ve güvenilir biçimde tek bir platformda yapılacaktır.
Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu gelişmiş bir tarım ürünleri piyasası oluşacak ve tarımsal piyasalar ile finansal piyasaların entegre olması sağlanacaktır.
 
Tarım ürünleri piyasamızın daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesiyle birlikte Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek ve tarım ürünleri piyasasında Dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır.
 
Ürün İhtisas Borsası sayesinde;
  • Elektronik ortamda
  • Hızlı
  • Güvenilir
  • Kolay
Tarım ürünleri ticareti dönemi başlayacaktır.
 
Ürün İhtisas Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte üreticiler, tacirler, sanayiciler ve bu kişilerin yanı sıra bu piyasada işlem yapmak isteyen herkes, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın bu borsada elektronik ürün senedi alım satımı yapabilecek, elektronik ürün senetleri, altın, döviz, hisse senedi gibi bir yatırım aracı olarak kullanılabilecektir.