TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE E- DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLMEKTEDİR.Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklik ile artık Tüketiciler, Tüketici Hakem Heyetine şahsen veya avukat aracılığıyla, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemini kullanarak başvuru yapabilecekler.

Uyuşmazlıklarla ilgili başvuru, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılacak. Başvuru için Bakanlığımızın internet sayfasındaki form kullanılarak yapılabileceği gibi form kullanılmadan yapılan başvurularda ise; başvuru sahibinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri, talebi ve Türk lirası cinsinden uyuşmazlık değeriyle şikayet edilene ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınıp, Türk lirasına çevrilerektir.

Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve varsa bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmiş olması gereklidir.

Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlıkla ilgili birden çok tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunamayacak. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti resen ya da taraflardan birinin itirazıyla her zaman derdestliği dikkate alacaktır.