SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇLARI

                                                                                                                          İLAN

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23. VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ SINAV SONUÇLARI
 
                    24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve  24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre 05.03.2018 tarihinde saat: 10;30 da yapılan Sözlü ve Uygulumalı Sınav  “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sonucu”  aşağıda gösterilmiştir. 
 İlan olunur. 05.03.2018
 
 
 
Sıra No Adı ve Soyadı     T.C. No.  Sonuç
1  Sıdıka GÜLEÇ     306......6792     BAŞARILI