375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Nihai Olarak Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait İlan

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Nihai Olarak Sınava Girmeye Hak Kazananlara Ait İlan

 
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda ilan edilen başvurusu kabul edilenlere ilişkin listeye gerekli sürede itiraz olmamıştır. Nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara ilişkin kişi listesi ve Sınav tarih/saatini gösterir bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 28.02.2018
 
 
 
       TC KİMLİK NO                       ADI SOYADI                   GÖREVİ                                  SINAV DURUMU            
       306........92                         Sıdıka GÜLEÇ                Temizlik Personeli                      GİREBİLİR


 
 
Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Sınav Şekli  
05.03.2018 10:30 Bolu  Ticaret İl Müdürlüğü
(Toplantı Salonu)
Sözlü ve Uygulamalı  Sınav