6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kanuna Bağlı Olarak Çıkarılan Yönetmelikler

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
Değişken Faizi İçeren Konut Finansmanı Sözleşmelerine Dair Tüketicilerin Bilgilendirilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Küçük Sanat İş Sahipleri Arasında Hasıl Olan Anlaşmazlıkların Halline Dair İhtiyari Tahkim  Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkarların Ödeyeceği Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muhasebe Yönetmeliği
Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Şube ve İrtibat Bürolarının Açılması Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alcakları Ücretler Hakkında Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliği
Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik
Fiyat Etiketi Yönetmeliği
Garanti Belgesi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik
Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği
Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri Yönetmeliği
Paket Tur Sözlemeleri Uygulama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik
Reklam Kurulu Yönetmeliği
Reklam Konseyi Yönetmeliği
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkinYönetmelik
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Tüketici Konseyi Yönetmeliği
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi Ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
Türk Kooperatifçilik Kurultayı Yönetmeliği
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik