Piyasa Gözetimi ve Denetimi

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi yapılmakta, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, sağlık ve güvenliklerinin korunması görevi Bakanlığımızca üstlenilmiş bulunulmaktadır.


Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili kuruluş tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.

            İl Müdürlüğümüzün PGD’ye İilişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)Denetimleri, Bakanlık tarafından iletilen yıllık denetim planı ve benzeri dokümanlara uygun olarak gerçekleştirmek.

b)Gerekli görülen durumlarda PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek.

c)PGD faaliyetlerini tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütmek.

 

BAKANLIĞIMIZ PGD SORUMLULUĞUNDA OLAN ÜRÜN GRUPLARI:
 1) Hazır Giyim
2) Tekstil ve Ayakkabı
3) Dekoratif Malzemeler
4) Mobilyalar
5) El Aletleri
6) Aygıtlar
7) Hobi ve Spor Ekipmanları
8) Çakmaklar
9) Kırtasiye Ürünleri
10) Çocuk Bakım Ürünleri ve Çocuk Ekipmanları
11) Gıda Görünümlü Ürünler
12) Deterjanlar
13) Emzik Biberon
14) Hijyenik pedler, çocuk bezleri
15) Hava aromatize edici ürünler
16) Kuvvetli asit bazlar (por-çöz, yağ çöz vb.)
17) Havuz Kimyasalları
18) Oyuncaklar
19) Diş fırçaları
Bununla birlikte bireysel olarak Ürün Güvenliği ile ilgili şikayetler Bakanlığın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüklerine gerekli bilgi ve belgelerle yapılabilmektedir.
 İl Müdürlüğümüzde 4 Denetmen Yardımcısı ile İlimiz merkez ve ilçelerinde PGD denetimleri yapılmakta olup, Müdürlüğümüze bağlı olan Zonguldak, Düzce, Bartın ve Karabük illerinde de denetimler yapılacaktır.
4703 sayılı, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna Göre
 
2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILMIŞ OLAN DENETİMLER

02.04.2011 tarih ve 27893l sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ve 20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında;

  • 2013 Eylül ayı içerisinde İlimiz Merkez ilçede 45 iş yerinde Kırtasiye denetimi yapılmıştır.
 
  • I TS EN 14682 Standardı kapsamında;
  • 2013 Ekim ayı içerisinde İlimiz merkez ilçede 30 iş yerinde Çocuk Giysileri denetimi yapılmıştır.
 
  • 4077 sayılı kanunun 24/A maddesi kapsamında;
  • 2013 Kasım ayı içerisinde İlimiz merkez ilçesinde 12 iş yerinde Yiyecek Taklidi Ürün denetimi yapılmıştır.

·         4077 sayılı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12, 13, 14. Maddeleri kapsamında
Ø  2013 Kasım Ayının ortasından itibaren 71 iş yerinde
·         Fiyat etiketi,  
·         Garanti belgesi,
·         Kullanım kılavuzu denetimleri yapılmıştır.
·         1 iş yerine garanti belgesi düzenleme esaslarına aykırılık, 1 iş yerine de kapıdan satışa ilişkin yönetmeliğe aykırılık nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır.
Müdürlüğümüzce, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının, sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla yukarıda anılan ürün grupları ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimleri yapılmaya devam edilecektir.