İlimizde Kooperatifçilik

İlimizde Kooperatifçilik

İLİMİZDE KOOPERATİFÇİLİK:

  
30.06.2013 Tarihi İtibariyle;
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Bakanlığımız

Sorumluluk Alanına Giren  Kooperatifler :

Kooperatif Türü: Sayı Ortak Sayısı
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi                        30 811
Tüketim Kooperatifi                                           3 1847
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. 8 2023
Küçük Sanat Koop.                                           1 165
Üretim Pazarlama Koop.                                  1 187
Tarım Satış Koop.                                             1 28
Es.Kef.Üst Birlik                                              1 14
İşletme Koop. - -
Turizm Geliştirme Kooperatifi 3 61
Toplam 48 5136

 
İlimizde toplam 48 adet kooperatif faaliyet göstermekte olup, bu kooperatiflerin toplam 5136 kayıtlı ortağı bulunmaktadır.